پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

هر دوی برنامه ریزی و تفکر استراتژیک  کاستی ها و کمبودهایی را دارند. اولا: برنامه ریزی و تفکر استراتژیک در رده های بالای سازمانی می باشد و مدیریت معمولاً مجبور می باشد که بر روی اطلاعات قدیمی تکیه کند. اطلاعاتی که معمولاً یک یا  چند  دوره  را  درگذشته  اظهار می کنند که با پیشرفت ها و توسعه های جاری،  جهت واکاوی و مطالعه کردن، مرتبط  نیستند. و همچنین ضعف دیگر آن اینست که در بعضی شرایط، به بهره گیری از دانش و تجربه ای از کارکنان زبده و کارآموزده توجه نمی گردد، این موضوع توسط صاحب نظران مدیریت برای مدت زمان مدیدی می باشد که شناخته شده می باشد اما هنوز در قالب اکثر بخش های سازمانی، تایید شده و به کار گرفته می گردد و رویه ای می باشد که علارغم انتقادهای وارده بر آن، به گونه گسترده در سازمان ها بهره گیری گشته و شاید رهایی از آن را غیرقابل امکان گردانیده می باشد((tavakoli & Lawton , 2005. از دیگر محدودیتها می توان به نیاز به هزینه بسیار بالا برای این نوع برنامه ریزی تصریح نمود که موجب می گردد اغلب سازمانهای کوچک از آن بهره گیری نکنند.همچنین این نوع برنامه ریزی احتیاج به زمان طولانی دارد. در بعضی از موارد اظهار شده که برنامه ریزی استراتژیک از انعطاف پذیری مناسب برخوردار نیست که در نوبه خود همین امر به عنوان مانعی برای خلاقیت و نوآوری می باشد(الوانی،1387،65).

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پورتر[1] در این باب می گوید: راه کار بهتر و معقول، زمانی اجرایی و عملی  می باشد که هر  دو  اقدام برنامه ریزی و تفکر استراتژیک در قالب یکدیگر و با هم اتفاق افتند. گر چه تأثیر بندی آن آسان تر از اقدام کردن آن می باشد، انحراف  در  برنامه های استراتژیک و خطاهای  بالقوه  ناشی از عکس العمل های  استراتژیک  فی البداهه(تفکر استراتژیک) می توانند فقط توسط درگیری هر دوی آنها اصلاح و بهبود یابند.

گری همل و پاراهالاد [2]می گویند: در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن کاهش تصمیم های صحیح استراتژیک، (زیرا اطلاعات مورد بهره گیری در برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی عادی فرق می کند و بیشتر اطلاعات بصورت کلی می باشد در این صورت احتمال ریسک تصمیمات بالا می رود) بهترین راه کار زمانی می باشد که هر دو سطح برنامه ریزی(از قبل طراحی شده و خلق الساعه) و تفکر استراتژیک در تعامل و ارتباط با یکدیگر باشند فقط دراین حالت می باشد که مدیریت ارشد می تواند ایجاد تفکرو ایده های استراتژیک جامع را تسهیل و آسان نماید و یا وی می تواند اهداف استراتژیک یک سازمان را معین کند. و همچنین این کار توسط طرح های تشریح شده توسط مدیران ارشد صورت خواهد پذیرفت، به طوری که فرصت های بیشتری را برای کارکنان رده پایین فراهم خواهد آورد که خلاق بوده و ایده های استراتژیک خودشان را جهت اجرای کارهای عملیاتی در کنار هم قرار دهند. لذا این طریقه اقدام در مجموع ، قابلیت های یک سازمان را در قالب تفکر و تصمیم گیری استراتژیک افزایش خواهد داد. گرچه کیفیت تفکر می تواند توسط انتقال سریع اطلاعات اقتصادی و مالی به همراه تجارب و درک و فهم کارشناس یک سازمان و به گونه سلسله وار نسبت به همدیگر،  افزایش یابد((tavakoli & Lawton , 2005.

[1] Porter .

[2]Hamel and prahalad  .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد